Privaatsus

Sinilille OÜ võtab endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest tulenevalt vastutame kliendi andmete kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja talletamise eest. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

ANDMED, MIDA TÖÖDELDAKSE

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • kauba kohaletoimetamise aadress
  • pangakonto number
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Kliendi isikuandmeid, milleks on nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, postiindeks, pangakonto kogutakse ostu või tellimuse sooritamisel e-poest. Kogutud andmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

MUUDE ANDMETE KOGUMINE

Isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda: sugu, vanus, keele eelistus, asukoht kogutakse ja kasutatakse veebikasutusstatistika tegemiseks, et kliendile edastada kasulikumat ja personaalsemat infot.

ANDMETE TURVALISUS JA LIGIPÄÄS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Kliendi isikuandmeid säilitatakse õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Digisoundile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks.

Kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti (kiirtoitobjekt@gmail.com) teel.

ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse voog.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs kliendi isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Makseviise pakub Maksekeskus AS. Sinilille OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Sinilille OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

ANDMETE SÄILITAMINE

  • Kui veebipoest ostu sooritamisel säilitatakse ostuajalugu kolm aastat;
  • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni;
  • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.